Tình yêu thiên nhiên của nghệ sĩ Russell Cobane (P 2)

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

QUANGHIEN968.

Blogger Gadgets
Copyright 2010 QUANGHIEN968.

Bức tranh huyền bí

But_anh_ma_thuat.jpg
Bạn hãy nhìn vào 4 chấm đen ở giữa hình khoảng 10s, sau đó nhìn lên bức tường ở trước mặt mắt chớp liên tục bạn sẽ thấy một điều rất hay. Nhớ là nhìn vào bức tường màu trắng và mắt phải chớp liên tục mới thấy nhé !