ẢNH GIA ĐÌNH


Bấm vào ảnh

ẢNH BẠN BÈ


Bấm vào ảnh

                                                                    CÁC LỚP
                                                                 Đưa  chuột vào ảnh để xem

Lớp 12P năm học 1987/1988
Lớp 12 P2 năm học 1997

Lớp 12P - 1988
19/5/2013 - Nhà Kim Phượng

Hẹn gặp năm sau


Bấm vào đây nhé

Lớp 12P2 - 1997
Họp lớp nhà Thật

Có thông tin của các bạn thì gửi nhé


Bấm vào đây

Lớp 12A năm học 1995/1996

Lớp 12A - Niên khóa 1993/1996
Những ngày cuối THPT

Chúc các em luôn vui vẻ-yêu đời


Bấm vào đây nhé

Lớp 12C năm học 1995/1996

Lớp 12C - Niên khóa 1993/1996

30/4/2013-Thôi nôi con của Hồng Hạnh. "cốp" từ facebook của 12C


Bấm vào đây nhé

Lớp 12A9 năm học 2009/2010

Lớp 12A9 - Niên khóa 2007/2010
Những bức ảnh Mùng Ba Tết Nhâm Thìn 2013

Chúc các em luôn vui vẻ-yêu đời


Bấm vào đây nhé

Lớp 12A năm học 1986/1989

Lớp 12A8 năm học 2009/2011

Lớp 12A8 - Niên khóa 2008/2011
Những bức ảnh Mùng Ba Tết Nhâm Thìn 2013

Chúc các em luôn vui vẻ-yêu đời


Bấm vào đây nhé

Phú Quốc